УНІ, кафедра підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання

Дисципліна «Електронні, мікропроцесорні та обчислювальні пристрої ГВС, ПТМ та ЛС» призначена для вивчення студентами питань побудови, основ проектування та застосування електронних, мікропроцесорних та обчислювальних пристроїв в підйомно-транспортних машинах, гнучких виробничих та логістичних системах та поширює їх інженерні знання за рахунок розгляду різних типів електронних, мікропроцесорних та обчислювальних пристроїв та їх компонент, що базуються на сучасних засобах.