ІБЕІТ, кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку

Метою дисципліни є оволодіння теоретичними, практичними і методологічними положеннями щодо управління національною економікою та її фінансовими ресурсами у публічному секторі.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

1. Вивчення економічних передумов виникнення та розвитку фінансів в публічному секторі.

2. Формування системи фінансових органів та інституцій в управлінні публічним сектором.

3. Обґрунтування ролі бюджету в забезпеченні економічного та соціального розвитку суспільства.

4. Опанування механізмом узгодження економічних інтересів при усуненні провалів фінансового ринку.

5. Розроблення концептуальних засад щодо управління фінансами в публічному секторі економіки.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– фiнансову систему держави та ключові аспекти управління нею;

бюджетну систему України та її бюджетний устрій;

економічну сутність державного кредитування для національної економіки;

– основи фінансової автономії місцевих органів державної виконавчої влади;

– структурні компоненти системи державних фінансів та їх характеристику.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

– розуміти фiнансову систему держави та ключові аспекти управління нею;

– визначати напрями бюджетної системи України та її бюджетного устрою;

– структурувати наслідки функціонування державного кредитування для економіки України;

– засвоїти основи фінансової автономії місцевих органів державної виконавчої влади;

– застосовувати особливості системи державних фінансів в публічному секторі економіки.