ФМН

Дисципліна «Філософія» є фундаментальною у системі гуманітарної підготовки бакалаврів.
Вона фундує розуміння світоглядної системи, гносеологічних та методологічних засад розумової та практичної діяльності, сприяє узагальненню набутих студентами знань, формуванню свідомого гуманістичного та толерантного світосприйняття та усвідомленню того, що в сучасних умовах техногенної цивілізації і глобальних загроз вкрай необхідною є система саме філософських знань для осмислення сенсу життя та свого місця в сучасній дійсності.
Дисципліна має націлити майбутніх бакалаврів на творче застосування отриманих знань як у подальшому навчанні, так і в майбутній професійній діяльності.