Web является новой средой, выросшей из издательской среды, чьи приемы, язык и правила оказывают на него огромное влияние. Более того, родительская среда часто уж слишком сильно влияет на Web. "Крутыми Web-сайтами" обычно оказываются те, где свобода Web укрощена и загнана в рамки страниц, словно они готовились для печати - своеобразная издательская верстка для Web. Проявление такого консерватизма объяснимо - от старых привычек и взглядов порой так трудно отделаться. Но пришло время двигаться дальше и осваивать Web на основании его собственных законов. Пришло время отбросить стандарты печатных страниц, и воспользоваться наконец возможностями, присущими именно Web.

A Dao of Web Design
автор: 2000 Джон Олсопп (John Allsopp) and A List Apart
перевод: Александр Качанов

Цілі і завдання курсу з навчання дистанційній діагностиці

Основні цілі:

•          дати учневі комплекс знань по вибору ефективних рішень у галузі дистанційного моніторингу переміщень і стану парку мобільних систем, із застосуванням нових навігаційних і геоматичних технологій;

•          дати учневі комплекс знань про сучасний стан завдань дистанційної діагностики машин і технічних засобів їх вирішення.

Завдання:

Отримання науково-практичних основ для:

• застосування наземних приймачів-індикаторів космічних навігаційних систем;

• застосування гео-інформаційних технологій і телематики при виконанні завдань дистанційного моніторингу технічного стану та диспетчерського управління парком автомобілів і спеціальних машин;

• застосування WEB ГІС технологій при плануванні та виконанні найважливіших технологічних операцій в основних процесах;

• розуміння принципів автоматизації машинно-тракторних агрегатів з використанням сучасних «шинних» технологій управління;

• застосування систем зв'язку в телеметричних системах.

 Вимоги до рівня освоєння дисципліни

 У ході вивчення дисципліни студент повинен:

Мати уявлення:

  •  ·         про призначення та основні функціональні можливості систем дистанційного моніторингу;
  •  ·         про завдання просторового аналізу, що виникають під час експлаутації автомобільного та тракторного парку та можливості гео-інформаційних систем різного призначення;
  • ·          про завдання та можливості систем дистанційної діагностики, що виникають при використанні автомобільного і тракторного парку машин

 

Знати:

  • ·         різні способи автоматизації моніторингу стану та управління роботою сучасних автомобілів і спеціальної техніки;
  • ·         причини виникнення та сутність обмежень, що накладаються на засоби та системи дистанційного моніторингу;
  •          умови безпечної експлуатації телеметричних контролерів.
Вміти

·         виробляти просторовий аналіз розподілених об'єктів з використанням гео-інформаційних систем;

·         адекватно оцінювати умови навколишнього середовища при застосуванні нових гео-інформаційних систем;

·         здійснювати оцінку нових технологій за критерієм вартість / ефективність;

·         використовувати нові прилади і машини;

Мати практичні навички

 у застосуванні WEB-орієнтованих геоінформаційних сервісів для моніторингу транспорту;

• у використанні навігаційних приладів різного типу;

• в оцінці рентабельності геоматичних систем в умовах конкретного виробничого процесу.