ОАА

Для студентів напряму підготовки 6.050702  “Електромеханіка”
Навчальною робочою програмою дисципліни передбачено
установчі лекції, контрольна робота та іспит.
Лектор – приват-професор Бундюк Анатолій Миколайович