ПМІТ

Метою курсу є надання студентам знань з теоретичних основ програмного забезпечення комп'ютерів, класифікації програмних продуктів і способів використання системного, прикладного та інструментального програмного забезпечення у майбутній професійній діяльності, надання знань з основних парадигм програмування та методологій проектування програмного забезпечення обчислювальних систем, формування у студентів знань, вмінь та навичок з розробки та використанні сучасних програмних систем.