ТОХ

Хімія-наука про склад, будову, властивості речовин та їх взаємні перетворення (реакції)
Хімія 1

Хімія 2