ІБЕІТ, кафедра маркетингу 

В умовах ринкової системи господарювання товар є точним індикатором економічної сили і активності виробника. Саме товар на ринку визначає долю підприємства-виробника та підприємства-продавця, комерційний успіх яких залежить від наявності високоякісного і вигідного для покупця товару. Покупцеві від виробника потрібне одне – задовольнити свої потреби і вирішити тим самим проблеми, що виникли. Підприємець робить ставку на той товар відповідної якості, який потрібний в даний момент часу покупцеві.
В даний час слово „товар” набуває нового значення, оскільки розширюється круг об'єктів, що вивчаються, наприклад, засобів транспорту, устаткування, сировинних продуктів й т. ін.
Розвиток ринкових відносини та підписання асоціації з Європейським Союзом вимагає від фахівців глибокої теоретичної і практичної підготовки для поліпшення всієї системи постачання населення високоякісними і високоцінними продуктами з урахуванням розумного споживання. Саме товарознавство і є наукова дисципліна, яка вивчає сучасний і перспективний асортимент продовольчих товарів, їх властивості та способи виробництва.
В умовах розвитку сучасної економіки та євроінтеграції української економіки на ринку продовольчих товарів з'явилася безліч товарів, які недостатньо відомі не тільки споживачам, але й працівникам торгівлі. З кожним роком розширюється асортимент імпортних продовольчих товарів. Вітчизняні виробники в умовах жорсткої конкуренції стали використовувати додаткові добавки у виробництві продовольчих товарів, збільшили і розширили їх асортимент. Для того щоб розібратися в цьому різноманітті, необхідно знати особливості виробництва, асортимент, умови зберігання, вимоги до якості продовольчих товарів, щоб цю інформацію донести до споживача.
Метою написання даного курсу є вивчення теоретичних основ товарознавства та експертизи продовольчих товарів.