Метою вивчення дисципліни є формування комплексу знань щодо законів та закономірностей функціонування конфліктів у сучасному суспільстві, особливостей впливу конфліктів на професійну діяльність та на особистість соціального працівника, засвоєння базових знань з актуальних питань функціонування сучасного суспільства та побудови продуктивних взаємовідносин, формування та розвиток навичок регулювання конфліктів у діловій та приватній сфері.
Для досягнення мети вивчення дисципліни студенти повинні навчитися вирішувати задачі визначення моделей соціальної роботи як основи професійної діяльності соціального працівника; аналізу міжособистісних конфліктів; оцінювання впливу організаційних та індивідуальних чинників на виникнення конфліктів на робочих місцях; проектування програм профілактики конфліктів та їх негативних наслідків.
Вивчення дисципліни «Конфліктологія» має забезпечити знайомство з основами та принципами вирішення конкретних завдань з керування конфліктами у різних сферах діяльності.
Дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні таких дисциплін, як «Теоретична соціологія», «Соціальна робота: теорія, практика», «Психологія особистості», «Соціальна психологія», «Основи психодіагностики», «Основи соціально-психологічного тренінгу», «Технології і методи соціально роботи».
Дисципліна «Конфліктологія» є однією з базових у системі підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності «Соціальна робота». Вона узагальнює набуті студентами знання у галузі вдосконалення умов та розвитку професійної діяльності і поширює їх в напрямку проектування програм профілактики і вирішення конфліктів у професійної діяльності соціального працівника.
Знання отримані під час вивчення дисципліни є основою для вивчення курсів: «Менеджмент в соціальній роботі», «Соціальна робота з спеціальними групами населення», «Основи кадрового менеджменту», «Соціальна педагогіка», вони можуть бути використані для виконання курсової роботи з дисциплін «Основи кадрового менеджменту», а також курсового проекту з дисциплін «Соціальна робота з різними категоріями населення».