Одним з основних принципів здійснення державної науково-технічної політики є інтеграція наукової, науково-технічної та освітньої діяльності на основі різних форм участі працівників, аспірантів і студентів освітніх установ вищої професійної освіти в наукових дослідженнях та експериментальних розробках. Вища школа є основним середовищем для формування наукових кадрів вищої кваліфікації. Разом з тим, рівень організації та результативності наукової діяльності ВНЗ не в повній мірі відповідає сучасним тенденціям розвитку науки та технологій в сферах діяльності майбутніх фахівців, спостерігається негативна тенденція «старіння» наукових кадрів вищої школи.

     Однією з головних проблем, як і раніше, залишається низький рівень затребуваності результатів наукових досліджень ВНЗ у промисловості і соціальній сфері, а також впровадження результатів в освітній процес і розвиток дослідної та дослідно-експериментальної бази ВНЗ.